Sirouns Schrijftafeltje

Over Siroun

Andere foto's

Blader verder
of terug

Schrijfster van deze webstek

A life written

In 1979 werd mijn naam vastgelegd in de burgerlijke stand. In 1982 schreef ik mijn eerste woord, in 1988 de eerste pagina van mijn dagboek, in 1989 mijn eerste afgeronde verhaal. In de schoolkrant van 1993 prijkte mijn eerste en enige gedicht.

In 1997 ging de eerste brief van een waardevolle briefwisseling met mijn beste vriendin op de post. In datzelfde jaar verstuurde ik mijn eerste e-mail. Ook schreef ik voor het eerst in het Zweeds en in 1999 in het Deens. In 2000 leerde ik Stichting Inside-Outside kennen en begon ik te corresponderen met Amerikaanse lang- gestraften.

En uiteindelijk kwam 2001. Een keerpunt, een mijlpaal, een start. Ik begon te schrijven aan een roman. Karakterstudies, research, verschillende uitwerkingen, verschillende stijlen, perspectie- ven. Priegelen met woorden en beelden.
Ik voelde me een schrijfster, een droomwens kwam uit!

En al het schrijven uit de jaren daarna: mijn eerste wedstrijdverhaal, webpublicatie, het Arabisch, en zelfs mijn doctoraalscriptie - het valt allemaal in het niet bij het schrijven van Mijn Boek.